بازرگانی خارجی

بازرگانی خارجی

روند صادرات و واردات برای وجود و تمامیت کشورها مهم است و کشورها بدلیل نداشتن تمامی منابع ناگزیر به انجام صادرات و واردات و تجارت و بازرگانی باسایر کشورها هستند.
موضوع و عملیات بازرگانی بین المللی یا همان صادراتو واردات و انجام آن تابع مراحل و قوانین سرزمینی و فراسرزمینی خاص خود می باشد که توسط کشورها تدوین و ابلاغ می گردد .
این مراحل از بررسی و شناخت بازارهای جهانی کالا و خدمات آغاز و تا نهایی کردن موضوع و تحقق مبادله ادامه دارد برای انجام این مهم بهره مندی از تجربه و تخصص افراد حقیقی و اشخاص حقوقی حائز اهمیت است ٬ از اینرو ما با پیشینه و مراوداتی که اکنون بابرخی کشورهای دور و نزدیک داریم امر صادرات و واردات کالا و خدمات را درمسیر و هدف پیشرو تسهیل و تضمین می کنیم . دراین زمینه می شود به واردات و صادرات مرکبات ٬ دانه های روغنی ٬ ادویه و غیره … اشاره نمود ٬ باشد که با حمایت و پشتیبانی یکدیگر نقش موثری دراقتصاد خود و تجارت بین الملل ایفا نمائیم.