تازه های سایت

بازارچه ریمدان

بازارچه ریمدان در فاصله ۵۰ کیلومتری از جاده اصلی چابهار- راسک واقع‌شده و تا چابهار ۱۲۰ کیلومتر و تا گوادر پاکستان ۷۰ کیلومتر فاصله دارد. لذا این مرز برای افزایش ...

منطقه آزاد چابهار

منطقه آزاد چابهار یکی از هفت منطقه آزاد کشور و تنها بندر اقیانوسی ایران است که در بندری اقیانوسی واقع شده است. موقعیت این منطقه به گونه ایی استراتژیک است ...

بازرگانی داخلی

فعالیت های بازرگانی درخدمت سیاست ها و روش هایی است که اقتصاد هرکشوری برای خود فراهم می نماید و تابع قوانین و مقررات است که درداخل کشور و بانگرش ملی ...

ترخیص کالا

یکی از مراحل حائزاهمیت درحوزه واردات و صادرات ٬ ترخیص کالا از گمرکات می باشد و این مهم مستلزم داشتن اطلاعات کافی و مناسب درامر آزادسازی کالا است که معمولا ...

بازرگانی خارجی

روند صادرات و واردات برای وجود و تمامیت کشورها مهم است و کشورها بدلیل نداشتن تمامی منابع ناگزیر به انجام صادرات و واردات و تجارت و بازرگانی باسایر کشورها هستند. ...