خرما کنجدی لقمه ایی
1

خرما کنجدی لقمه ایی

قیمت : تماس بگیرید
1 سال قبل / فارس ، جهرم

خرما کنجدی لقمه ایی عمده و خرده ارسال از جهرم

خرما خاصویی
2

خرما خاصویی

قیمت : تماس بگیرید
1 سال قبل / فارس ، جهرم

خرما خاصویی دربسه بدی های 150 و250 و 350و 450 گرمی عمده و خرده ارسال از جهرم